Auditoria

  • Realització de tot tipus de treballs d'Auditoria.
  • Revisions limitades d'àrees o activitats concretes.
  • Informes obligatoris per fer ampliacions i/o disminucions de Capital.
  • Auditories laborals i de factor humà.
  • Auditories medi ambientals.

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010