Avís legal

www.administralia.cat
El domini www.administralia.cat és propietat d'Administralia, S.L. sota inscripció en el Registre Mercantil de Barcelona.

Administralia, S.L.
Diputació, 237, 5è. 4a.
08007 - Barcelona
Telf.: +34 931 762 659
Fax: +34 931 762 661
e-mail: info@administralia.cat
NIF B-61.279.618
Registre Mercantil, Volum 29.555; Foli 118; Full B-154.902

Informació i continguts del web.
El text, els gràfics, les fotografies, els diferents documents i programes informàtics del web de Administralia, en definitiva, el seu contingut, podrà ser modificat o canviat en qualsevol moment sense necessitat d'avís previ.

Drets de propietat intel·lectual i industrial.
Administralia és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d'aquesta pàgina web. Aquests drets protegeixen els dissenys gràfics, el codi font de programació i la resta d'elements del web. Queden expressament exclosos els programes informàtics que mitjançant el web es poden obtenir o de la informació que s'enllaça a webs externes a la de Administralia.

S'autoritza l'activitat de descàrrega i emmagatzament en el disc dur de l'usuari del web de la informació continguda i que és propietat de Administralia sempre que aquesta no es modifiqui, distribueixi (sigui quin sigui el mitjà), reutilitzi, copií (sigui quin sigui el mitjà) plagiï, etc. per a fins de caràcter públic o comercial sense l'autorització per escrit de Administralia.

Les actuacions que vulnerin les disposicions anteriorment descrites poden constituir un delicte contra els drets de la propietat intel·lectual i industrial protegits per la Llei de la Propietat Intel·lectual donant lloc a delictes tipificats en el vigent Codi Penal.

En cap cas, Administralia en serà responsable de les possibles infraccions que en matèria de propietat intel·lectual o industrial pogués cometre qualsevol USUARI de la web.

Enllaços a altres webs.
Administralia proporciona l'accés a altres llocs web de tercers mitjançant enllaços amb la finalitat exclusiva d'informar de l'existència d'altres fonts d'informació a Internet. Administralia no es responsable ni del contingut d'aquestes webs ni del resultat obtingut per l'usuari si hi accedeix. La única responsabilitat de Administralia és assegurar-se que aquests enllaços funcionin correctament.

Enllaços des d'altres webs.
Els usuaris i en general qualsevol persona física o jurídica que es proposi establir un hiperenllaç entre les seves pàgines web i la web de Administralia o qualsevol dels seus canals, ho podrà fer sense que es requereixi autorització prèvia per escrit per part de Administralia i sempre que respecti l'estructura de la part de la web de Administralia on enllaci. No podrà reproduir continguts de la web de Administralia dins la seva web.

L'establiment de l'hiperenllaç no implica en cap cas l'existència de relacions entre Administralia i el propietari de la pàgina web en la que s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació per part de Administralia dels seus continguts i serveis.

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010