Protecció de dades

  • Estudi d'antecedents i revisió de la informació aportada.
  • Redacció del document de seguretat.
  • Redacció dels documents de confidencialitat.
  • Redacció del contracte de tractament de dades per compte de tercers.
  • Inscripció d'alta al "Registro de la Agencia Española de Protección de Datos" dels fitxers amb dades personals.

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010