Administració

  • Organització i/o reorganització de departaments administratius.
  • Circuits interns de circulació dels documents.
  • Normativa global de funcionament de les empreses.
  • Correspondència i arxiu.
  • Logística, magatzems i control de stocks.

Desarrollado por Entorno Digital S.A. - Copyright © 2010